Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Monster uit de Duivelsmist

Inis Witrin, één van de eilanden van Avalon, wordt door dit monster bedreigd. Al wie te dicht in de buurt komt en in contact komt met het monster wordt erdoor verzwolgen.

Merlijn komt er achter dat het wordt verwekt door zwarte magie en met een magische pijl tracht hij hierover meer te weten te komen. Zoals hij al vermoede vliegt de pijl naar de kop van het beest. De bron van de zwarte magie zit binnen het monster. Wanneer Johan en Merlijn het monster binnendringen, botsen ze op de verraderlijke Nimue, een handlangster van Bahaal.  Wanneer zij overwonnen wordt, verdwijnt het monster en laat zelfs de opgeslorpte wachters weer vrij.

232. Duivelsmist 

Quote van de dag

Ik had je gemakkelijk kunnen doden, ridder!
Maar een pijl zou al te eenvoudig zijn!
Met jou reken ik later wel af, op m'n eigen manier...

 

Demoniah in 'De Leeuw van Vlaanderen'