Slogan

Malfrat de Wrange

Bij zijn entre in de Rode Ridderreeks, heeft Malfrat net Lord Landwin vermoord en diens kasteel ingenomen. Om de inwoners van het naastgelegen dorp te intimideren, werpt hij het hoofd van hun oude landheer voor de voeten van de dorpelingen. Verbolgen stuurt hij zijn manschappen achter Allis, een jonge dorpelinge die het aandierf met hem te spotten. Ze kan echter ontkomen.

Tijdens zijn trip laat hij zijn ogen vallen op de mooie Oonagh en neemt haar mee naar zijn pas veroverd kasteel. Aanvankelijk kent hij niet veel plezier in zijn nieuw verblijf: hij draagt een onverklaarbare kilte over zich die zelfs de beeldschone Oonagh niet kan verdrijven.

Zijn magiër Branhucar toont hem echter de herkomst van zijn koude door zijn diepste angst te demoniseren: uit het vuur van de haard rijst een draak op die 'Allis!' roept. Voor Branhucar is het duidelijk dat het rebellerend meisje de kracht is die Malfrat verteert.

Om Malfrat te 'verwarmen', krijgt Oonagh een liefdeselixir te drinken. Terwijl hijzelf optimaal van haar 'aanwezigheid' geniet, stuur hij zijn manschappen terug naar het dorp om zich van de kleine rebel te ontdoen.