Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Garwein

Een grootmeester van de Tempeliers met een basis in Egypte. Wanhopig tracht hij de wankele vrede met de Saracenen te bewaren. Geen gemakkelijke taak aangezien de sekte van de zwarte Cobra de vrede wil ondermijnen en zo zelf de macht grijpen. Garwein weet waar de sekte zijn hoofdkwartier heeft maar kan geen grote actie ondernemen aangezien zijn dochter Daphne ontvoerd werd door de sekte. Johan zal in opdracht van de grootmeester Daphne trachten te bevrijden. Zonder het te weten is de vijand echter zeer dichtbij, Horeptah, een dienaar van de grootmeester is hogepriester van de sekte. Johan zal in zijn opdracht slagen en de vrede wordt bewaard.

085. De Zwarte Cobra

Quote van de dag

Sinds mensenheugenis ben ik de bevelhebber die de strijd tegen de algoede leidt!...
En jullie, het ongedierte van de duisternis, wagen het om mij de les te lezen??...

 

Bahaal in 'De Judasgraal'