Slogan

Beeld van Baloch

Dit magische beeld is een ruwe beeltenis van de reus Baloch.  Door lichamelijk contact met dit beeld te maken kan Verdal de reus aan zijn wil onderwerpen.