Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Album 249 bekend

De titel van album 249 is bekend: De Satansvrucht.

Tekenwerk komt naar goede gewoonte van Claus. Het scenario werd verzorgd door Peter Van Gucht, die ook het scenario voor album 248 afleverde. Beide albums vormen echter geen dubbelverhaal, maar zijn elk een apart verhaal.

Een cover is nog niet beschikbaar. Een korte inhoud van het verhaal wel:

In het begin der tijden schiep oppergod El het universum…
Sinds die dag vechten licht en duisternis hun voortdurende strijd uit tot bewaring van het evenwicht tussen beide krachten, maar toen uit de brokstukken van de oerknal de Aarde gevormd werd en de mens zijn intrede deed, laaide de strijd tussen goed en kwaad op als nooit tevoren! El wilde het evenwicht herstellen door vertegenwoordigers op mensenmaat aan te stellen. Bahaal, prins der duisternis, werd door een aardse leermeester opgeleid en bond zonder verwijl de strijd aan met Galaxa, fee van het licht. Bahaal werd de onbetwiste leider van het kwaad, maar houdt in zijn diepste hellekrocht een ander kind der duisternis gevangen! Zij, die als eerstgeborene ook aanspraak maakt op zijn troon!

Albums 249, De Satansvrucht, wordt op woensdag 10 februari 2016 in de winkel verwacht.

Quote van de dag

We hebben kennis gemaakt met de erfenis van het goede...
Maar ik vrees dat het kwade niet lang op zich zal laten wachten!

 

Merlijn in Excalibur