Back to Top

Het Posthotel

“*** Heks*nstoet *** Sefa *** Besela*re ***”

De nieuwsverslaggeving van 27 juli kraakte erg op de radio terwijl de wagen door de tunnel reed. Toch had forummer Sint-Joris aan enkele flarden genoeg om met heimwee terug te denken aan de memorabele veldslag die de Dolende Ridders, de ooit zo gevreesde enfants terribles van RR.be, meer dan een decennium geleden uitvochten tegen de vermaarde West-Vlaamse heks.

Welkom

Van harte welkom op deze fansite!

In de Middeleeuwen was 'ridder' de naam voor een bereden krijgsman. Het leven als ridder en het bezit van een paard en een wapenuitrusting waren enkel weggelegd voor de rijken.
Nochtans konden gewone, dappere mannen door verdienste opklimmen tot de ridderstand. Zij zwoeren trouw aan kerk en koning en beschermden de zwakken en verdrukten.
Eén van hen is Johan, de Rode Ridder, die met dit doel voor ogen door het land zwerft...
-- Inleiding uit 'De gouden sporen' --

Met deze woorden trekken we na een eerste avontuur opnieuw de wijde wereld in. Het zal een zware, lange tocht worden waarin niet alleen rabauwen, piraten en struikrovers bestreden worden.

Ook tovenaars, heksen en zelfs de hellevorst in eigen persoon zullen verdreven worden door de glans van Johans zwaard.Deze site brengt hulde aan het personage De Rode Ridder en de boodschap van moed en rechtvaardigheid die hij uitdraagt.
Het wenst het pad van rechtschapenheid dat Johan bewandelt te belichten en een bron van inspiratie te zijn voor ieder die zich in zijn schaduw veilig acht.

Album 261 is verschenen

Cover van album 261Album 261, Het bloedkleed, is beschikbaar!

Johan en Allis ontmoeten Khoja, een rijke tapijthandelaar die zijn zaakjes goed op orde lijkt te hebben, maar de man heeft een opdracht aangenomen die hem de kop kan kosten: de Schout bestelde een duur wandkleed om zijn bezoekers te verbluffen, maar het tapijt zal nooit op tijd af zijn.

Een wanhopige Khoja en zijn zoon beramen een vreselijk plan waarbij ook Allis betrokken raakt.

 

Album 263 is verschenen

Cover van album 263Album 263, 263. De vervloekte talisman, is beschikbaar!

Johan en Allis ontmaskeren een oplichter die talismannen verkoopt. Maar de charlatan herkent Johan. Hij herinnert zich zaken die Johan liever verborgen houdt. Was zijn rol tijdens de kruistochten misschien minder onschuldig dan hij iedereen wil laten geloven?

Allis confronteert de Rode Ridder met zijn verleden, maar Johan keert zich tegen het meisje...

 

 

De GDPR-wetgeving

Een tijd geleden keurde de Europese Unie een verordening goed om gegevens van natuurlijke personen beter te beschermen. Deze wetgeving, de zgn. General Data Protection Regulation, verbiedt o.a. het verwerken van persoonlijke gegevens zonder de toestemming van de persoon waarop deze gegevens betrekking hebben. Zelfs om een simpele nieuwsbrief te sturen dient de eigenaar van het mailadres voorafgaand akkoord te geven. De wetgeving ging vannacht om 2u in voege. Tot daarvoor was het nog toegestaan om een mail te sturen om deze toestemming te vragen.

Het resultaat was dat mijn mailbox -net als ongetwijfeld vele andere- de voorbije dagen werd volgepropt met dergelijke mails. Sinds het duo Fabio Bono en Marc Legendre de reeks hebben overgenomen is 'non dormit qui custodit' één van de motto's van de Rode Ridder geworden. Uiteraard was ook www.roderidder.net waakzaam. Wie ingeschreven stond voor één van de nieuwsbrieven heeft vannacht dan ook van ons een gelijkaardige mail mogen ontvangen.

De bede om toestemming is intussen een klein succes gebleken. Ondanks het late uur werden tussen middernacht en 2u 's nachts al 26 toestemmingen gegeven. Op amper een half etmaal werd reeds een kwart van de mails positief beantwoord! Uiteraard is dit een stille, maar deugddoende appreciatie. Van harte dank voor hiervoor.

Wie niet (meer) is ingeschreven, kan dit uiteraard steeds vrijblijvend doen in de nieuwsbriefmodule in de zijbalk aan de linkerzijde van de de webpagina.

Horstmaand

Met het jaarlijkse Pynnockfeesten aan de poorten van het kasteel van Horst, kan ook een initiatief van RR.net niet uitblijven:

In augustus staat 'project Herhalingen' een hele maand in het teken van deze overbekende en fascinerende waterburcht.

Kasteelfeest Ekeren 2019

Op zaterdag 21 september 2019 breekt de middeleeuwse gekte in het Ekerse Veltwijckpark alweer los. Tussen 13u en 18u zullen tussen het poortgebouw en het kasteel Veltwijck zullen ridders, jonkvrouwen en (jonge en) oude ambachtslieden het beste van zichzelf geven om er ook dit jaar weer spetterende kasteelfeesten van te maken.

Ekeren blijkt ook tal van raakvlakken met De Rode Ridder te hebben:

  • Ursula Lundmark blijkt thans haar standplaats in Ekeren gevonden te hebben. Ursula is niet alleen de weduwe van Karel Biddeloo; zij verzorgde ook tal van Rode Ridderverhalen van haar echtgenoot van sfeervolle inkleuringen;
  • Het bronzen van Karel Biddeloo te Wuustwezel werd gemaakt door de Ekerse kunstenaar Wim Kempenaers;
  • Ook Karel Verschuere is uit Ekeren afkomstig. Karel Verschuere was één van de bijzonderste krachten binnen Studio Vandersteen. Als illustrator van de Rode Ridderboeken van Leopold Vermeir bracht hij deze in contact met Willy Vandersteen. Het gevolg was op opstarten van de huidige stripreeks, waarbij Karel Verschuere meewerkte aan zowel scenario als tekenwerk van de allereerste Rode Ridderstrip.

Ter ere van de 60e verjaardag van deze stripreeks wordt het Veltwijkpark dit jaar omgetoverd tot een middeleeuws dorp waar niemand minder Johan, de Rode Ridder, zelf de ster van de dag zal worden. Niet verwonderlijk dat huidig tekenaar Fabio Bono speciaal voor deze dag de affiche ontwierp!

Naast deze Kasteelfeesten staat er tevens -vermoedelijke eveneens eind september- een heuse tentoonstelling rond De Rode Ridder gepland in de plaatselijke bibliotheek Driehoekstraat.

Meer info:

 

Problemen bij het hostingbedrijf

Achter de schermen van www.roderidder.net werd 2019 al vrij snel spectaculair ingezet. Het hostingbedrijf waar deze site is gehuisvest werd getroffen door een cryptolocker. Deze randsomware infiltreerde zeer geduldig haast alle servers én back-upservers van het hostingbedrijf en versleutelde alle bestanden met een geheime code. Slecht na het betalen van een hallucinant bedrag aan losgeld zou de afperser deze geheime code bekend maken, waardoor de gegijzelde websites terug online konden.

Galaxa is naast Fee van het Licht overduidelijk ook de beschermengel van onze fansite!
Van de 20 servers die door het hostingbedrijf worden gerund, bleek www.roderidder.net immers op de enige niet-geïnfecteerde server te staan.

De bestanden van www.roderidder.net zijn -voor zover kon worden nagegaan- niet geïnfecteerd. Eigen externe back-ups boden tevens voldoende zekerheid voor een goede afloop mocht de site toch getroffen worden. Om helemaal geen risico te lopen werd op eigen initiatief beslist om de site preventief offline te halen.

De sites van op drie servers hadden minder geluk: twee servers dienen het te stellen met back-ups van meer dan een jaar oud; één server geraakt zelfs niet eens meer heropgestart. Voor de andere servers is de grote dreiging echter voorbij, waardoor we ook deze fansite kunnen heropenen.

Van harte welkom en beste wensen voor 2019!

Project 'Herhalingen' gaat van start

In één van de eerste jaren van www.roderidder.net, werd een rubriek 'Herhalingen' online geplaatst. Het bevatte een tiental artikels waarin gewezen werd op enkele tekeningen uit De Rode Ridder die in meerdere albums opdoken.
Tussendoor werden nog enkele ontbrekende afbeeldingen ontdekt die in deze rubriek zeker kunnen vermeld worden en meldden enkele fans nog enkele aanvullingen. Deze artikels werden intussen vervolledigd.

Het was echter duidelijk dat er over heel wat meer prenten iets te zeggen viel.

Remake 'De Toverspiegel'

Er viel de voorbije jaren niet meer aan te ontsnappen: remakes zijn 'in'. Na talloze ander stripreeksen en zelfs een heel oeuvre aan tekenfilms van Disney valt binnenkort ook 'De Rode Ridder' (opnieuw) ten prooi aan een herwerking.

Dat het geen dankbare taak is om voor kenners de geschikte wijn te kiezen, bedacht Carlioen zich reeds in Excalibur. Wie zich waagt in de wijnkelder van De Rode Ridder, die volledig gevuld is met gerijpte klassiekers, weet dus dat hem geen eenvoudige opdracht wacht. Uiteraard werd gekozen voor zowat dé mijlpaal uit de hele reeks: De toverspiegel.