Deze stoere waterburcht domineert zijn omgeving. Ze is de thuishaven van Garthon en zijn ridders.

099. De gijzelaars