Omzoomd door een groot woud doet deze burcht feeëriek aan. Getuige ook de welluidende naam.

037. De wilde jacht