Diep in het Noorderland, waar Kobolden de dienst uitmaken ligt het graf van Ronjar, een in de rotsen uitgehouwen praalgraf van de Noorse koning. Zijn legendarische schat ligt in zijn graf, alsook de symbolen van zijn macht, zijn drinkhoorn en zijn scepter. Om er te geraken moet je de bergen doortrekken en zoals reeds eerder gezegd, de Kobolden van je afschudden. Mocht je er dan in slagen het graf te bereiken, laat dan al die kostbaarheden lekker liggen, want ze zijn behandeld met een giftige stof, die je een zekere dood tegemoet laten gaan.

027. Het graf van Ronjar