Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Onderzeese stad van Koningin Kalidiah

Deze futuristische stad is een laatste bolwerk van de erfgenamen van Atlantis. Kalidiah is de koningin , haar broer Kogorka staat in voor al de nodige voorzieningen. De stad word verder bewoond door een heleboel schepsels, gecreëerd door Kogorka die een groot geleerde is. Het enige zwakke punt is een enorme sluisdeur. Wanneer deze deur zich door een slechtgemikt schot van Kalidiah opent wordt de stad in een oogwenk vernietigd.

086. De Duivelszee

Quote van de dag

Ik had je gemakkelijk kunnen doden, ridder!
Maar een pijl zou al te eenvoudig zijn!
Met jou reken ik later wel af, op m'n eigen manier...

 

Demoniah in 'De Leeuw van Vlaanderen'