Na de teloorgang van de ronde tafel trok Merlijn zich terug naar de kust, waar hij zich in een grot schuilhield, wachtende op het ogenblik om stappen te zetten die het land terug welvaart zouden brengen.

042. Het testament