Gelegen op de weg van Sussex naar de kust vormt deze versterkte hoeve het toneel van enkele tragische gebeurtenissen. De vrouwe lokt Johan in opdracht van de heer van Warwack in een hinderlaag waruit onze held gelukkig weet te ontsnappen.

042. Het testament