Irak-El-Arabia, of kortweg Irak, ligt met zijn hagelwitte muren aan de oever van de Tigris.  Wanneer Johan er als slaaf wordt binnen gebracht is het Kalief Haroum die er de scepter zwaait.  Omar, het hoofd der wijzen die door de kalief in hun onderzoek worden gesteund, zag in het orakel van de parel van Bagdad het einde van zijn geliefde stad.

  Helaas vond hij nergens een luisterend oor om de slaven vrij te laten en te bewapenen zodat ook zij de stad konden verdedigen.

Kort na Johans vertrek hoort hij reeds verhalen van naderende Mongoolse legerscharen. Uiteindelijk wordt Irak-El-Arabia met de grond gelijk gemaakt.