In deze hal zetelde de wijze Koning Horak.  Hoewel hij voor zijn dood duidelijke instructies gaf omtrent zijn troonsopvolging, eigende Grom zich de hal toe zonder de beproevingen van moed te doorstaan.