Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Ruïne in het woud

Nadat Tolnaer en Kerstian zijn woning hebben platgebrand trekt Kerstian de alchemist zich terug in de ondergrondse gewelven van een ruïne in het woud.  Daar ontwikkelt hij het ultieme wapen voor zijn wraak: de vuurmantel.

Als Molter de bedelaar sluit hij zich aan bij de rabauwen in de stad. Wanneer 'Molter' zich opeens vreemd gaat gedragen, besluit Klaus, de hoofdman van de rabauwen, hem te volgen.  Klaus vermoordt Kerstian in de ruïne en eigent zich de vuurmantel toe.  Later ontvoert hij Greetje en probeert zich met haar in de ruïne te verbergen.  Dankzij een kistje in Greetjes kamer, waarin Kerstian zijn levensverhaal vertelt, komt de Rode Ridder de ruïne op het spoor en redt Greetje uit de handen van Klaus

013. De vuurgeest 

Quote van de dag

Ik hecht geen geloof aan sagen en legenden!
Staat u mij toe een tijd in de burcht te verblijven om het geheim op te lossen?

Johan in 'Het gebroken zwaard