Deze kamer in het Slot van Taran heeft een geheime gang langs waar Balor en Etain ongezien het slot kunnen verlaten en hun schuilplaats onder het Land der Galmende Kinkhoorns kunnen bereiken.

 Johan vermoedt het bestaan van de gang reeds vanaf de eerste maal dat hij de kamer betreedt.  Hij zag Balor immers vlak ervoren de kamer betreden en treft hem in de kamer niet aan.  Pas wanneer hij hun schuilplaats vindt en de gang langs de andere kant vindt, weet hij dat de gang zich in de vloer bevindt.