Omdat de muren in kasteel Berkeburcht oren hebben stuurt de kasteeldame naar de Rode Ridder een boodschap om 's nachts af te spreken aan de drie berken op de heuvel.

Wanneer Johan de plaats nadert, staat de kasteeldame hem reeds op te wachten.