De allereerste verwijzing naar Camelot vinden we in De zwarte wolvin.  Karin, een dame van adellijke afkomst heeft de moordenaars van haar ouders gewroken en kan in principe de ouderlijke burcht laten heropbouwen.  De dame beseft echter dat ze de nodige opvoeding tot kasteeldame in haar dramatische jeugd heeft gemist.  Johan roept echter de hulp van de landvoogd in.  Door zijn bemiddeling kan Karin van de nodige opvoeding aan het hof van Koning Arthur genieten.

Vier albums later trekt ook Johan naar Camelot.

Deze pagina wordt nog verder aangevuld...