Niet ver van Corvan, het buitenverblijf van Koning Arthur, beukt de ze op de krijtrotsen.  De Picten hadden op het lager gelegen strand hun kamp opgeslagen.