Na de geboorte van zijn zoon, Parcifal, trok Koning Arthur met vrouw en kind naar dit buitenverblijf aan de kust.  Modred, een afvallige Ronde Tafelridder, omsingeld de burcht echter met een leger Picten en eist Arthurs kroon op.  De aanwezige ridders kunnen de burcht echter verdedigen.

Later wordt Corvan echter ingenomen door de Schotten.  Ze zijn op vergelding om de dood van hun aanvoerder en achten daar Guinevere voor verantwoordelijk.  Tijdens een storm beklimmen ze de muren Corvan en overmeesteren de schildwacht.