Dit dorp werd gebouwd door de vrije boeren van Brokland.  Het waren oude lijfeigenen van de Heer van Brokland, maar kregen op bevel van Koning Arthur hun vrijheid.

Hugon, de hofnar, is in hun midden opgegroeid en grootgebracht.  Jaren later werd het dorp geteisterd door de Zware Raven, een sekte waarvan iedereen dacht dat ze reeds lange tijd was uitgeroeid.  Om de tirannie te stoppen, trok Cirong met perkamenten naar Camelot om de Heer van Brokland te beschuldigen.  De man kwam niet levend aan in Camelot, maar zorgde er wel voor dat Hugon naar zijn dorp terugkeerde.

Net bij zijn terugkeer zonden de Zwarte Raven opnieuw hun zwarte pijlen.  De kinderen die in het aangeduide huizen verbleven, moesten aan een stenen raaf achtergelaten worden om te offeren.