Vlak voor de levensgrote stenen beeltenis van een raaf hadden de Zwarte Raven, een heidense sekte, hun offertafel.

Kinderen uit de streek werden opgeëist en meegenomen naar deze onreine grond om voor het beeltenis geofferd te worden.