Cinric koos dit stuk land uit als terrein voor zijn duel met Heer Codrick. Het oneffen en losse gesteente, riet en dicht struikgewas boodden ideale kansen om de sterke, maar loggere woesteling te jennen.