Deze mysterieuze plek op zee is beducht en bevreesd door menig zeeman. Tal van zeelieden durfden het aan om langs deze grauwe plek te varen, maar kwamen nooit weer.

Het blijkt een doorvaarbare plek te zijn in de dreigende rotsen. Middenin deze cirkelvormige rotsen ligt het Eindeloze Eiland.