Back to Top

Bibliotheek

Subcategorieën

Het hele leven van 'De Rode Ridder' valt nooit in een mensenleven samen te vatten.  Dit verhaal over moed en rechtschapenheid is dan ook te danken aan de harde arbeid van een hele groep scenaristen en tekenaars.

Geregeld wordt De Rode Ridder in de media vermeld.
Hieronder vindt U een overzicht van relevante artikels en interviews.

De website www.roderidder.net is niet verantwoordelijk ben voor spel- en taalfouten.  De artikels werden integraal overgenomen zoals ze in de originele versie gepubliceerd werden.
Vele artikels zijn afkomstig van de persdatabank Mediargus. Om de rechten van de rechthebbenden te respecteren en te vrijwaren werden -bij de artikels waarbij deze gegevens konden teruggevonden worden- uitgeverij en datum van uitgifte vermeld.
Personen die hun foto of naam in een artikel tegenkomen en zich geschonden voelen in hun privacy hebben het recht om te vragen hun gegevens uit het artikel te verwijderen.  U kunt hiervoor eenvoudig contact opnemen.