Back to Top

Locaties

Burcht van Franseza

Deze burcht, gelegen in Bretagne, is eigendom van Franseza. Wanneer Johan de burcht bezoekt, hangen de bruiloftswimpels aan alle torens om het nakende (vierde) huwelijk van de heerseres te vieren.

241. De zwarte weduwe

Burcht van Kerwyn

Dit kasteel ligt verscholen achter de Betoverde Wouden.  Walewyn ging Kerwyn voor de poorten van deze burcht uitdagen, maar werd het slachtoffer van Kerwyns toverkunsten.  Ook Lancelot daagde de tovenaar uit, maar kreeg een andere tegenstander dan hij dacht.

Uiteindelijk drong Johan de burcht binnen, bevrijdde Lancelot en bracht een einde aan de dictatuur van Kerwyn.

 

Burcht van Lagriffe

Vanuit deze burcht, die omgeven is door een ommuurde stad, heerst graaf Lagriffe over de hele streek. Johan was de stad te voet op een half uur te bereiken vanuit de herberg van Melinda.

Burcht van Lord Landwin

Als leenman van de koning zwaaide heer Lord Landwin de scepter in deze burcht en en zijn omgeving. Malfrat de Wrange onthoofde de leenman en benoemde zichzelf tot leenman van het kasteel.

Burcht van Modred

Johan, Lancelot en Guinevere dachten in hun vlucht uit Cameland in deze burcht een onderkomen te vinden.  Modred deed zich immers voor als een bondgenoot van Koning Arthur, maar werkte in werkelijkheid zijn plannen tegen.  Om zijn ware aard niet te tonen, veinsde hij een besmettelijke ziekte in zijn burcht, zodat het drietal moesten uitwijken naar de nabijgelegen hoeve van Borsaw.

Burcht van Rowan

In deze burcht vond Hugon een veilig onderkomen toen hij op de vlucht was voor de soldaten van Heer Codrick. Even later kreeg de burcht tot tweemaal toe bezoek van deze Codrick die de hand van Rowans dochter kwam eisen.

De burcht is vlak naast het water gelegen en in de onmiddellijke omgeving ligt een schiereilandje.

Cinric, een jonge Ronde Tafelridder, reisde naar de burcht af om de eer van Eliane, Rowans dochter, te verdedigen. Toen Johan Cinric terug naar Camelot moest roepen, startte hij zijn zoektocht uiteraard in het kasteel.

Cadzand

Dit pittoreske eilandje dat gelegen is tussen het Zwin en de Noordzee vormt de basis van een kapersnest. Hier vinden we ook de herberg van Franciscus”De Piraat”. Het is overdekt met duinen en moerasachtige landstroken. Alvorens de Franse agressors zich tegen Sluis willen keren, moeten ze afrekenen met de kapers die zich in Cadzand schuilhouden. Er wordt een bloedige strijd geleverd die in het voordeel van de kapers uitdraait. Sluis zelf blijft gevrijwaard van strijd.

202. De piraten van Sluis

Cambor

Een landgoed behorende tot de heer van Cambor gelegen in het Noordelijke gedeelte van het rijk van koning Arthur. Hoofdplaats van de streek is de burcht van Cambor. Deze plaats is het toneel van een schijnvertoning waarbij boeren ontvoerd worden om een schat op te graven.

039. Noodkreet uit Cambor

Camelot

De allereerste verwijzing naar Camelot vinden we in De zwarte wolvin.  Karin, een dame van adellijke afkomst heeft de moordenaars van haar ouders gewroken en kan in principe de ouderlijke burcht laten heropbouwen.  De dame beseft echter dat ze de nodige opvoeding tot kasteeldame in haar dramatische jeugd heeft gemist.  Johan roept echter de hulp van de landvoogd in.  Door zijn bemiddeling kan Karin van de nodige opvoeding aan het hof van Koning Arthur genieten.

Vier albums later trekt ook Johan naar Camelot.

Deze pagina wordt nog verder aangevuld...

Carcassonne

Deze Zuid-Franse stad werd net als Beziers en Montségur door de kruisvaarders aangevallen op hun kruistocht tegen de Katharen.

Carthago

Omwille van hun handelsbelangen stichtten de Feniciërs handelsposten en koloniën, eerst in de oostelijke helft en later ook in de westelijke helft van de Middellandse Zee. De beroemdste kolonie was Carthago, wat 'Nieuwe Stad' betekent. Carthago werd gesticht door een aantal politieke vluchtelingen uit Tyrus. De kolonie kwam omstreeks 814 voor Christus tot stand op de noordkust van Afrika, op zestien kilometer afstand van het tegenwoordige Tunis. Geleidelijk groeide Carthago uit tot de machtigste handelsmogendheid van het westelijk bekken van de Middellandse Zee. Dit ging niet zonder strijd, maar de Puniërs, zoals de inwoners van Carthago werden genoemd, behielden steeds de overhand. Pas het machtige Romeinse Rijk zou Carthago vernietigen.

193. De schat van Carthago

Constantinopel

Constantinopel De hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk, ook wel Byzantium genoemd. Een bijzonder machtig bolwerk, geregeerd door een keizer. Ten tijde van Oniria was dit Keizer Basilius, een streng maar rechtvaardig vorst. Verdedigingsmuur na verdedigingsmuur hield de vijand buiten. De paleiswacht en het Byzantijnse beroepsleger waren vermaard voor hun slagkracht. De stad was echter kwetsbaar voor vastberaden enkelingen en verraders. Byzantium was voor de kruisvaarders de eerste belangrijke tussenpost op hun weg naar het Heilige land. Dit illustreert het strategische belang ervan. De poort naar het Oosten! Uiteindelijk zou de stad dan ook vallen in 1453 , het begin van de Ottomaanse overheersing.

123. Oniria

Corvan

Na de geboorte van zijn zoon, Parcifal, trok Koning Arthur met vrouw en kind naar dit buitenverblijf aan de kust.  Modred, een afvallige Ronde Tafelridder, omsingeld de burcht echter met een leger Picten en eist Arthurs kroon op.  De aanwezige ridders kunnen de burcht echter verdedigen.

Later wordt Corvan echter ingenomen door de Schotten.  Ze zijn op vergelding om de dood van hun aanvoerder en achten daar Guinevere voor verantwoordelijk.  Tijdens een storm beklimmen ze de muren Corvan en overmeesteren de schildwacht.

Cumberstone

Cumberstone vormt het zwaartepunt van Cumberland. Dit afgelegen gebied in het Oostelijke deel van Midden-Engeland is het toneel van onderdrukking door een tirannieke landvoogd, Rodrick van Cumberstone. Deze statige burcht herbergt de notabelen van de streek, die als”machtigen” door het leven gaan. De streek wordt onrechtvaardig en met overdreven harde hand geregeerd. Het nabijgelegen dorpje Crackwick wordt bevolkt door onderdrukten die nauwlettend door de Schout in het oog gehouden worden. In de omliggende wouden leeft een groep opstandelingen onder leiding van Rupert ondergedoken, wachtend op een kans om de situatie te veranderen. Koning Arthur heeft genoeg van de geruchten uit dit landsgedeelte en stuurt Johan op onderzoek uit, gevolgd door een groep ridders om hem te helpen. Na de val van heer Rodrick kan de streek terug herademen.

204. De rode gezant

Damme

Toen het zwin nog doorgangkelijk was voor schepen was Damme een belangrijk stadje als voorstad van Brugge. Niet verwonderlijk dat de Franse bezetters er een helse strijd voor over hadden. De stad ging over van Franse in Vlaamse handen en omgekeerd. De verzanding van het Zwin deed echter zijn belang fors afnemen waardoor het doorheen de geschiedenis een beetje vergeten raakte. Ten onrechte.

De Pekton

De Pekton is een herberg te Lapschuure.  Johan en Martin Halvoet hopen er de waard aan te treffen die geregeld mensen in het bezette Sluis kunnen smokkelen.  De waard is echter niet aanwezig.  De Italiaanse koopman Luigi Restalzi is echter zo onder de indruk van hun heldhaftig optreden tegen enkele Franse soldaten dat hij zich spontaan aanbiedt hen binnen de muren te smokkelen.

Pagina 2 van 11