Back to Top

Locaties

Woonplaats der Kazanga's

Deze wrede nomaden stam leeft in een woestijn, die veel weg heeft van het Wilde Westen. Grote open vlakten worden afgewisseld met indrukwekkende Canyons. De hitte maakt, dat reizigers met een gebrek aan water op voorhand verloren zijn. Het territorium van de Kazanga’s wordt op passende wijze afgebakend. Wij verder gaat is zijn leven beu.

089. De ontvoering

Wouden van Brokland

De wouden van Brokland, ook de wouden van Mershood genoemd, werden jaren geleden geteisterd door 'De Stenen Raven, een sekte die kinderen offerde voor de beeltenis van een stenen raaf.  De heer van Brokland heeft een toezichter aangesteld voor zijn wouden.

Xanador

Zoals zijn bijnaam, de gouden stad, doet vermoeden werd deze stad geheel uit goud opgetrokken. De beste goudsmeden van het Oosten werken er aan prachtige juwelen. Deze rijkdom gaat echter ten koste van een slavensysteem, om aan de nodige delfstoffen te komen. Koningin Alena ziet dit met goeddunken aan. Wanneer zij ten val komt, verdwijnt Xanador, het beeft op zijn grondvesten. Een ontploffing maakt voorgoed een einde aan deze welvarende stad.

094. Xanador

Zwaneburcht

Deze burcht is gelegen in een moeilijk bereikbaar gedeelte van een woud. Het is een waterburcht , die totaal in verval is en schijnbaar onbewoond. De burcht beschikt over geheime vertrekken en is uitgerust met een periscoop systeem, om ongewenste bezoekers ongemerkt gade te slaan. Wie de burcht ooit liet bouwen is onbekend, wel weten we dat de heks Morgane er in woonde, vergezeld door haar zwanen, waaraan de burcht naar alle waarschijnlijkheid zijn naam ontleende. Nu is ze bewoond door enkele edeldames, die morgane gezworen hebben de burcht met behulp van de zwanen tegen indringers te verdedigen. Zij mogen de burcht nooit verlaten. Er doen tevens geruchten de ronde, alszou er zich een fabelachtige schat in de burcht bevinden.

029. De Zwaneburcht

Zwarte toren

Gelegen vlak voor de kust is deze toren te bereiken bij eb. Dan nog is het een lastig parcours vanwege de gevaarlijk glibberige rotsen. De toren is de woonplaats van Albertstein die er samen met zijn knecht Beyre en pleegdochter Aelia experimenten uitvoert op de bewoners van het nabij gelegen vissersdorpje. Een groene lichtstraal die uit de toren komt moet de bewoners van het vissersdorp hypnotiseren en naar de toren halen. Wanneer Johan en Kelso Albertstein verslagen hebben vat de toren vuur. Er blijft slechts een ruïne over van de statige griezelige toren.

121. De zwarte toren

Pagina 11 van 11