Back to Top

Locaties

Montségur

Deze stad in Zuid-Frankrijk hield het langste stand tijdens de kruistocht tegen de Katharen. Net als Béziers en Carcassone viel de stad echter ten prooi aan de kruisvaarders.

Nest, het

Het Nest, zo noemt Johan dit afgelegen bolwerk van de tempeliers in de Sinaï woestijn. Het is een bolwerk in een verdedigingsketen. Onderling staan de bolwerken in verbinding met elkaar d.m.v. een signalistiemethode die erg op morse lijkt. Spiegels en de zon zijn de voornaamste ingrediënten voor de signalisatie. Het doel van deze versterkingen is het verdedigen van het "Heilige land".

206. Gog en Magog

Noorse Fjorden

Johan bezoekt de Noorse Fjorden verschillende keren.  Een eerste keer is hij diep onder de indruk van het landschap én zijn moedige bewoners.  Wanneer hij de dappere vikingen vanop een afstand in de gaten houdt, raakt hij betrokken in een avontuur waarbij hij vriendschap sluit met Tanjar.

Oase van Hammud-Ramsa

Een paradijs temidden van de broeiend hete woestijn. Bevolkt door uiteenlopende inwoners. Wie de woestijn doorkruist kan niet anders dan er even halt te houden voor de nodige watervoorzieningen.

085. De Zwarte Cobra

Offerplaats van de Stenen Raven

Vlak voor de levensgrote stenen beeltenis van een raaf hadden de Zwarte Raven, een heidense sekte, hun offertafel.

Kinderen uit de streek werden opgeëist en meegenomen naar deze onreine grond om voor het beeltenis geofferd te worden.

Offertempel van de Witte Demonen

 

In de buurt van het dorp Pagania op het Griekse eiland Thosas ligt de offerplaats van de Witte Demonen.  Johan ontmoet er Lyde, die hem over de Witte Demonen vertelt.  Achter de offerplaats loopt een ondergrondse stroom langs waar de offers over het water worden getransporteerd naar de Witte Tempel.

 

Offir

Deze stad is het toneel van een machtsstrijd tussen goed en kwaad. Hoewel voortvarend onder zijn vorst, Khan Kevin wordt de stad geterroriseerd door de tovenaar Isombol, die in dienst staan van Bahaal. Johan, Merlijn en Galaxa komen er aan te pas om de stad te verlossen.

100. De vervloekte stad

Olavinlinna

Deze burcht is gelegen in karelië, een provincie in Oost-Finland. Deze burcht werd gebouwd om Russische invallen te voorkomen. Gezien zijn locatie ( De Finse wouden en meren ) is het een waterburcht. Gelegen op een eilandje in een van die Finse meren. In de winter zou de burcht haast onbereikbaar geweest zijn.Omwille van de winterse toestande. Ten tijde van Johan werd de burcht bewoond door de burchtheer Risto en zijn bloedmooie vrouw Frida. Er hebben zich tal van intriges afgespeeld.

195. Olavinlinna

Onderzeese stad van Koningin Kalidiah

Deze futuristische stad is een laatste bolwerk van de erfgenamen van Atlantis. Kalidiah is de koningin , haar broer Kogorka staat in voor al de nodige voorzieningen. De stad word verder bewoond door een heleboel schepsels, gecreëerd door Kogorka die een groot geleerde is. Het enige zwakke punt is een enorme sluisdeur. Wanneer deze deur zich door een slechtgemikt schot van Kalidiah opent wordt de stad in een oogwenk vernietigd.

086. De Duivelszee

Oniria

Dromenland, een droomwereld, waar dromen werkelijk worden. Mits de juiste magische krachten kan dit een zeer gevaarlijke wereld worden. Dit ondervond keizer Basilius aan den lijve. Vijanden hadden het op zijn leven gemunt, tijdens zijn slaap, in zijn dromen.

123. Oniria

Osaka

Osaka ligt op het Japanse vasteland en is de verblijfplaats van de koopman Rihei. Van hieruit worden de wapens die voor de val van Kira zullen zorgen over de Tokaïdo naar Edo gesmokkeld.

 

Oud Kasteel der Bomen

Te midden van het Grote Dal, in een grote cirkel menhirs, prijkt het Oud Kasteel der Bomen.  Deze elfenburcht is helemaal bovenop de kruin van een boom gebouwd.  Wanneer Kerwyn de elfenkoning ontvoert, trekt hij zich met zijn slachtoffer terug in deze burcht.  Johan en prinses Gwijn komen hem echter op het spoor en dringen de burcht binnen om Gwijns vader te redden.

Oude molen

Houtijns moordenaar tracht zich zo snel uit de voeten te maken dat zijn paard onder hem neerstort.  Hij besluit zich in een oude molen terug te trekken.  Een plaatselijke boer verraadt hem echter aan Johan en zijn twee gezellen.  In plaats van samen te werken, hoopt één zijn gezellen zelf met de moordenaar te kunnen afrekenen.  Bijna kan de moordenaar hierdoor alsnog ontsnappen.  Door Johans ingrijpen komt hij echter om het leven.  Na op te biechten dat hij een handlanger van de Zeven is, blaast hij in de oude molen zijn laatste adem uit.

Pagania

Dit dorpje ligt op het Griekse eiland Thosas.  De bevolking is niet gesteld op vreemdelingen en ondergaat in stilte de dwingelandij van de Witte Demonen.

Vermoedelijk wordt hier het Griekse Panagia bedoeld.

 

Pagina 7 van 11