Koopman ad interim, zeg maar gerust rovershoofdman. Zijn geld en winstbejag leveren hem over aan de duistere kant, de kant waartegen Johan zulk een aversie heeft. Deze laatste weet echter handig in te spelen op het winstbejag van de koopman. Al snel neemt Johan ogenschijnlijk de plaats in van Yoessof als rechterhand van Suleiman. Hiermee weet Johan niet enkel het leven van Jeela te redden, de zoektocht naar de schat van Carthago kan ook verdergaan. Johan’s eed nooit het zwaard tegen Suleiman te gebruiken maakt de zaken echter gecompliceerd… of niet? Jeela en haar getrainde rechterarm rekenen meedogenloos af met de rovershoofdman.

193. De schat van Carthago