Geleerde alchemist uit Yarkand, vormt een onafscheidelijk duo met zijn collega Muulsh. Beiden komen bij momenten weinig serieus over en lijken het voortdurend oneens te zijn. Ze zorgen dan ook voor meer dan één hilarisch moment in verschillende Rode Ridder – albums. Niettemin staat hun beider kennis buiten kijf. Meer dan eens komen hun uitvindingen van pas in moeilijke situaties: de pijlen waarmee de Brindikils uitgeschakeld worden in “De verrader van Yarkand”, het grote vuur waarmee ze aandacht trekken van de eilandbewoners in “De Ster van het Oosten” … Bovendien zijn ze ook dapper genoeg om in moeilijke momenten hun gezellen in “De Ster van het Oosten” met geweld bij te staan.

067. De verrader van Yarkand
072. De Ster van het Oosten
101. De scharlaken brigade