Zij is de stiefdochter van Bjornoz en zeer handig in verscheidene gevechtskunsten. Ze is tevens de bedenker van het geslaagde plan om Johan in de val te lokken. Gaandeweg groeit haar bewondering voor Johan, en nadat deze zijn moed bewees in een gevecht besluit ze hem te volgen, aangezien ze vreest voor zijn leven. Haar ongerustheid wordt bewaarheid wanneer Johan gevangengenomen wordt. Yswolde wordt op dat ogenblik echter overvallen door Dudek, deze slaagt er bijna in haar te wurgen. Yswolde doodt Dudek na een hevig gevecht en gaat vooralsnog hulp halen voor Johan. Samen met Berrold weet ze Johan uit de kerkers te redden. Wanner Johan op jacht gaat naar Mirabel, besluit ze hem op een afstand te volgen. Maar goed ook, Mirabel weet Johan een tweede maal gevangen te nemen, maar ditmaal is ze vastbesloten hem snel te doden. Dat is echter buiten Yswolde gerekend, die net op tijd tussenbeide komt en Mirabel op de vlucht jaagt.

090. Het Dievengilde