Zamul noemt zich de hogepriester van de riviergod. Hij bewoont een eilandje in de monding van de Urashrivier en zijn voornaamste taak lijkt te zijn, de schrik erin te houden onder de bevolking van een nabijgelegen vissersdorpje, die zich hierdoor niet in opstand durft te komen tegen de afpersingspraktijken van Kerkid, de tolmeester. Blijkbaar is Zamul niet de eerste hogepriester van de riviergod; de dorpsoudste heeft het over Zamul's vader die offers eiste voor de riviergod (lees: zichzelf). Hoewel Zamul weliswaar niet over bovennatuurlijke machten lijkt te beschikken, heeft hij niettemin voldoende vaardigheden om voor een magiër door te kunnen gaan. Hij is uitermate sluw, en zeer bekwaam in het maken van bijzondere kruidenaftreksels. Zamul is bovendien een van de weinigen die erin geslaagd is om Johan in een open confrontatie te verslaan... tot tweemaal toe. Zamul weet de riviergod uit zijn sluimer te wekken, maar valt dan zelf ten prooi aan het monster dat hij dood en verderf had willen laten zaaien.

070. De riviergod