Zij Zijn dienaars van het kwade (Is te vermoeden met zo'n naam !). Niemand kent hun ware gezicht daar zij altijd gemaskerd zijn. Zij staan de despoot Kyrach bij in zijn dwingelandij en voorzien hem van hun "slechte" raad. Hun grootste tegenstander is Culuhan de Witte Magiër die hun mijn - exploitatie een halt wil toeroepen. Tweemaal trachten ze Culuhan en z'n gezellen te stoppen: eerst door middel van de Forgallars, de tweede keer door middel van de Zeeduivel. Uiteindelijk eindigen ze als haaienmaal nadat hun schip werd gekelderd door 'De Koperen Slang'.

060. Sidarta