Op het einde van het vorige album trof Johan in Japan enkele vrienden aan die samen met hem terug naar huis keerden.  Deze kapitein zal ze terug naar Europa brengen.

 Ter hoogte van de eilanden van Thailand besluit hij voor anker te gaan en zendt drie bemanningsleden, Antonio, Carlo en Roberto naar het vasteland om drinkwater te zoeken.  Johan vergezelt hen voor het geval ze vijandige inboorlingen tegen komen en ook Merlijn, die de plaatselijke fauna en flora wil bestuderen, besluit om mee te varen.

Wanneer het vijftal 's avonds echter niet is teruggekeerd, drukt hij aan Yorimoto zijn ongerustheid uit.  De kapitein kent naar eigen zeggen de streek.  Drinkwater vinden kon nooit zo lang duren.

De volgende ochtend zendt hij Yorimoto met zijn laatste sloep op onderzoek uit.  Wanneer deze op een bende piraten botst, licht hij onmiddellijk de kapitein in.  Op aanraden van Yorimoto heist hij de zeilen en legt zijn schip verderop uit het zicht.

Wanneer de piraten met behulp van de Amazones verslagen zijn, ligt de kapitein met zijn schip trouw te wachten tot Johan en zijn vrienden van het eiland terugkeren en hun reis met vers drinkwater kunnen verder zetten.