Net als de andere Amazones, die haar verkozen tot leidster, trok Rashane zich terug op een van de eilanden van Thailand om een rustig en mannenloos leven te leiden.

Jaren geleden verging een goudschip aan hun kust, waardoor het dorp maanden later ten prooi viel aan schattenjagers die de meest onbeschrijfelijke dingen met haar dorp deden.  Sindsdien worden alle mannen in haar domein gevangen genomen en aan een proef op leven en dood boven een krokodillenkuil onderworpen.

Wanneer Johan deze proef niet alleen doorstaat, maar ook onvoorwaardelijk het leven van zijn vrouwelijke tegenstandster redt, besluit Rashane om de Rode Ridder en zijn vrienden de vrijheid te schenken.  In haar hut legt ze de geschiedenis van het dorp uit.

Wanneer kort daarop het dorp opnieuw wordt aangevallen door schattenzoekers leidt ze de verdediging met succes.  De dag later neemt ze met spijt afscheid van de Rode Ridder en zijn vrienden.