Brack is de jachtopziener van heer Rodrick, heer van Cumberstone.