De soort maakt het moerasgebied rond het kasteel van Kamroen en de burcht Valkensteen onveilig.  Johan kwam twee maal met de dieren in aanraking.  Twee maal zag hij geen andere uitweg dan het dier te doden om zelf de ontmoeting te overleven.