Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Rolf van Herzele

Hoewel Gawain Rolf van Herzele niet persoonlijk kende, was zijn naam en faam zo verbreid dat hij zijn hulp inriep om zijn dochter tegen de sekte van de Gouden Sikkel te beschermen.

Uiteraard gaf de moedige ridder gehoor aan de oproep.  Hij zou met Berthold van Gluwe aan de Duivelssteen samenkomen en van daaruit naar het slot van Gawain rijden.  Hij viel echter ten prooi aan de sekte.  Eén van de sekteleden trok zijn tuniek aan en legde zich voor hem uitgeven aan de voet van de Duivelssteen.

Quote van de dag

Neem mijn plaats in, Johan!
Draag mijn harnas, niemand zal het verschil merken!

 

Robrecht van Bethune in 'De Leeuw van Vlaanderen'