Inis Witrin, één van de eilanden van Avalon, wordt door dit monster bedreigd. Al wie te dicht in de buurt komt en in contact komt met het monster wordt erdoor verzwolgen.

Merlijn komt er achter dat het wordt verwekt door zwarte magie en met een magische pijl tracht hij hierover meer te weten te komen. Zoals hij al vermoede vliegt de pijl naar de kop van het beest. De bron van de zwarte magie zit binnen het monster. Wanneer Johan en Merlijn het monster binnendringen, botsen ze op de verraderlijke Nimue, een handlangster van Bahaal.  Wanneer zij overwonnen wordt, verdwijnt het monster en laat zelfs de opgeslorpte wachters weer vrij.

232. Duivelsmist