Een betrapte stroper vertelt Koning Arthur dat zijn vijand zich heeft teruggetrokken in het haast ondoordringbare gebied van de Duivelsrotsen. Onder Arthurs waarschuwing om niet meer in zijn bossen te stropen, wordt de man terug vrij gelaten.

232. Duivelsmist