Net wanneer Johan het duel met Mokil beslecht, komt Koning Horak aan en waardeert de wapenkunde van de Rode Ridder.  Na de kamp ontbiedt hij hem.  Het gesprek dwaalt af naar Horaks gevorderde leeftijd. De vorst beseft dat hij weldra een opvolger dient aan te duiden.  Op Johan's vraag of hij aan iemand de voorkeur geeft, geeft de vorst geen antwoord.

Wanneer ze kort daarop naar de Hal van Horak trekken, raakt Horak dodelijk getroffen door een omvallende boom.  Snel geeft hij zijn laatste wilsbeschikking mee.  Daarop sterft de man aan zijn verwondingen en krijgt op een brandende snek een waardig graf.