Tanjar verkeert in het gezelschap van Koning Horak wanneer Johan zijn kamp met Mokil net beslecht.  Opdat Mokil zijn tegenstander echter in de rug wil aanvallen, komt Tanjar tussenbeide en redt Johan het leven.

Kort daarop komt Horak om het leven.  Zijn laatste wilsbeschikking was echter dat Tanjar en Gorm, de enige andere kandidaat voor de troon, zich aan een tocht wagen door de bergen en de Verborgen Wouden.  Hoewel Gorm hiervan afziet, neemt Tanjar zijn verantwoordelijkheid op.

Wanneer hij het einddoel van zijn reis heeft bereikt, komt hij er echter achter dat Gorm hem heeft verraden en het doel via een andere, veilige route heeft bereikt.  Wanneer hij de Hal van Horak bereikt, is deze reeds overgenomen door Gorm.  De verrader sterft echter door een laatste val van Horak, waardoor Tanjar alsnog als rechtmatig vorst kan gevierd worden.