Ondanks de protesten van zijn vrouw en moeder ontvangt deze Ierse man de Rode Ridder in zijn huis als gast.  Hij vertelt hem uitgebreid over de gevaren achter de stenen wal, waar het geheimzinnige Land de Galmende Kinkhoorns begint.  Wanneer hij echter hoort dat zijn moeder een offer aan de goden heeft gebracht, weet hij dat Johans aanwezigheid gekend is.  De Rode Ridder is in zijn huis niet meer veilig.

 

Later vangt hij drie schipbreukelingen op die Johan naar hem toezendt.  Ook zij worden begrepen door het verhalen van het geheimzinnige land en besluiten om een onderzoek in te stellen.  Wanneer de Rode Ridder verneemt waarheen ze zijn vertrokken, trekt hij het drietal achterna.  Hij laat zijn paard in bewaring bij Komec.  Mocht hij niet weerkeren, zou het zijn eigendom worden.