Nuada is het dorpshoofd van het dwergendorp in het Land der Galmende Kinkhoorns. Wanneer het dorp Johan verzorgt, verzet hij zich omdat ze hiermee de wraak van Finola de heks over zich halen.  Hij haalt zijn recht aan om gevaar voor de stam met de dood te bestraffen.  Bov, één van de dwergen die Johan verzorgen, sprint echter bliksemsnel naar voren en ontwapent de oude man.

 

Boos verlaat hij de visserhut en brengt Finola op de hoogte in de hoop hierdoor de stam te sparen.  Finola is echter niet met dit nieuws gediend en straft Nuada.  De dorpsoudste sterft door de verwondingen van een arend van Finola.