Alva is een jonge dame uit het dwergendorp in het Land der Galmende Kinkhoorns.  Wanneer Johan dit land binnendringt, slaat ze hem vanop een afstand gade.  Johan betrapt haar echter, waardoor ze in paniek wegvlucht.  De Rode Ridder kan haar op het nippertje redden wanneer ze tijdens haar vlucht in de armen van een reuzeninktvis terecht komt, maar ze kiest onmiddellijk opnieuw het hazenpad.

 

Hierbij schuift Johan van de glibberige rotswand en valt in de diepte.  Terwijl hij later in een vissershut in het dwergendorp wordt verzorgt, pleit ze voor hem.  Johan heeft haar immers gered en ze vindt dat hij niet volgens de wetten van het dorp moet uitgeleverd worden aan de demonen in de kinkhoorns.

Wanneer Johan later wordt overmeesterd en door de dienaren van de arenden aan een kinkhoorn wordt vastgebonden, merkt Alva hem op.  Samen met enkele dorpsgenoten bevrijdt ze de Rode Ridder.  Het antwoord van de arenden laat niet lang op zich wachten.  Tijdens de aanval van de arenden op het dorp blijft ze aanvankelijk in veiligheid binnen in huis. Wanneer haar vriendje Bov even in moeilijkheden komt, loopt ze echter naar buiten, waardoor ze zelf door een arend wordt ontvoerd.

In een ondergrondse schuilplaats wordt ze vastgebonden.  Net voor ze door een arend zal geëxecuteerd worden, weten Bov en Johan, die de schuilplaats hebben weten te vinden, tussenbeide te komen.  Samen met andere bevrijdde gevangen keert Alva op de rug van een reuzenschildpad terug naar het dwergendorp.