Wanneer de kinkhoorns een schip op de klippen hebben gelokt moet het dwergenvolk in het Land der Galmende Kinkhoorns alle aangespoelde kostbaarheden verzamelen.  Vanuit de hoorns komen reuzenschildpadden te voorschijn waarop de buit in grote netten op de rug van de schildpadden wordt geladen.  Beladen met de buit trekken de schildpadden terug de kinkhoorns in en brengen de goederen naar de schuilplaats van Balor en Etain.

 

Wanneer Alva wordt ontvoert, besluiten Johan en Bov haar te redden.  Gezeten op een reuzenschildpad dringen ze een kinkhoorn binnen.  In een onderaards gang wordt het tweetal gestopt door aarden bollen met verdovend gas.  De schildpad duikt echter onder in een meertje en komt even verder in een ander meer weer boven, waardoor Johan en Bov weten dat ze het gevaar kunnen omzeilen door een tunnel door te zwemmen.