Na zijn schaakavondje met Etain brengt een dienaar van het Slot van Taran de Rode Ridder naar zijn kamer.  Omdat het een oud slot betreft, waaien dueren en ramen wel eens open bij stormweer, waardoor de dienaar vraagt of Johan bezwaar heeft mocht hij de deur van buiten vergrendelen.

 

Wanneer Johan een dag later gewond raakt door in het gevecht van Balor en Roberg tussenbeide te komen, verzorgt de dienaar Johans wonden.  Geruststellend stelt de man vast dat Johans maliënkolder hem gered heeft.