Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Jezebeth

De duivel Jezebeth ziet toe dat Doctor Faustus zijn deel van zijn overeenkomst met de duivel Mephistopheles nakomt.  Jezebeth kan poorten tussen tussen verschillende locaties openen en van gedaante veranderen.  Als Joost moet hij Doctor Faustus ook in de aardwereld dienen, maar zijn meester dient zijn hulp af te kopen met pijn.  Jezebeth mag Faustus bovendien niet verdedigen.  In het heetst van de strijd dient Jezebeth zijn meester te verlaten en aan zijn lot over te laten.

Quote van de dag

Ik ben niet zo oud als Morgane, Johan!
Ik kan nog illusies opwekken.

 

Merlijn in 'De Zwaneburcht'