Een soort nachtwacht in een nonnenklooster. Biedt onderdak aan Johan en Florent en belooft Berdine te verzorgen.