Deze schaapherder woont samen met zijn dochter Elsje in een eigen hut.  Wanneer boze boeren denken dat zijn dochtertje Baloch opjut om hun akkers te vernielen, bedreigen ze de man.  Johans tussenkomt verdrijft de landbouwers.

Elsjes vader doet het verhaal van Baloch.  Als Johan hem daarop voorstelt om voor hem bij graaf Reynhorst te pleiten, slaat de man dit aanbod af.  Hij en zijn dochter zullen immers de streek verlaten.